[CẬP NHẬT] THÔNG BÁO KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

THÔNG BÁO

 (Thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông báo Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh)

Căn cứ theo Quyết định số 1625/QĐ-KHTN ngày 26/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường hoặc Trường ĐH KHTN) về việc tổ chức học ngoại ngữ, chuẩn ngoại ngữ trong quá trình học và chuẩn trình độ ngoại ngữ khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy chương trình đại trà tại Điều 6, sinh viên (SV) phải đạt chuẩn tiếng Anh trong quá trình học để được xét đăng ký và học các học phần chuyên ngành. Một trong các điều kiện được xét đăng ký học phần chuyên ngành là SV đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên trong kết quả kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường tổ chức;

Thực hiện công văn số 141/KHTN-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên ban hành về việc phối hợp tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ để xét cho sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 được đăng ký và học các học phần chuyên ngành;

Thực hiện Thông báo số 168/TB-KHTN ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông báo Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh (Kết quả dùng để xét cho sinh viên được tiếp tục đăng ký các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2022 trở về sau) của Trường Đại học Khoa học tự nhiên ban hành;

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo điều chỉnh thông tin về Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh (gia hạn thời gian đăng ký dự thi, điều chỉnh ngày dự kiến thi, thời hạn đóng lệ phí thi…) với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI

 1. Đối tượng dự thi

Sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà Khóa tuyển 2022 trở về sau chưa hoàn tất 04 học phần Anh văn (Anh văn 1 – Anh văn 4) và sinh viên chưa có chứng chỉ đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định.

 1. Đăng ký thi
 1. Thời gian đăng ký dự thi:  Từ ngày 27/6/2024 đến hết ngày 27/7/2024.

Sau thời gian đăng ký dự thi, thí sinh đóng lệ phí thi tại phòng Kế hoạch – Tài chính (B.01), cơ sở Nguyễn Văn Cừ, dự kiến thời gian đóng lệ phí thi từ ngày 01/8/2024 đến ngày 08/8/2024 (Trung tâm Ngoại ngữ sẽ gửi thông báo đóng học phí sau khi tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự thi).

 1. Hình thức đăng ký:
 • Đăng ký trực tiếp:

Địa điểm đăng ký: Tại văn phòng Trung Tâm Ngoại Ngữ trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

 • Đăng ký trực tuyến:

Sinh viên đăng ký theo đường link: https://forms.gle/BZtzWUKrUnS5x56k7

 1. Lệ phí thi: 400.000/thí sinh.
 2. Ngày thi: 08/9/2024
 3. Danh sách thi, phòng thi, giờ thi và các thông tin liên quan sẽ được thông báo chậm nhất vào ngày 03/9/2024 tại địa chỉ trang web Trường (www.hcmus.edu.vn) và Trung tâm (https://cfl.hcmus.edu.vn/vi). 

II. CÔNG BỐ KẾ QUẢ THI

 1. Dự kiến ngày 23/9/2024, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ công kế kết quả thi tại địa chỉ trang web: https://cfl.hcmus.edu.vn/vi
 2. Phúc tra/khiếu nại điểm: thời gian từ ngày 24/9/2024 đến ngày 30/9/2024. Lệ phí phúc tra/khiếu nại: 100.000 VNĐ/thí sinh (04 kỹ năng).
 3. Sau ngày 01/10/2024 Trung tâm Ngoại ngữ sẽ chuyển kết quả về phòng Đào tạo xét cho sinh viên được đăng ký học phần chuyên ngành.

Lưu ý: Mọi thắc mắc các vấn đề liên quan đến kỳ thi, sinh viên liên hệ trực tiếp Trung tâm Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được để giải quyết, hoặc gọi điện thoại số (028) 3832 5211, hoặc gửi qua địa chỉ email: ttnn@hcmus.edu.vn hoặc nghao@hcmus.edu.vn./.