LỊCH THI TOEIC NGHE ĐỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

LỊCH THI TOEIC

NGÀY THI VÀ CA THI TOEIC NGHE ĐỌC

ĐỢT 1 NĂM 2024

 

Tháng 3: Chủ nhật ngày 31/03/2024:

         + Ca sáng: 10h30 (tối đa 40 thí sinh)

         + Ca chiều: 14h15 (tối đa 40 thí sinh)

Tháng 4: Chủ nhật ngày 28/04/2024:

         + Ca sáng: 8h45 (tối đa 80 thí sinh)

         + Ca chiều: 14h15 (tối đa 50 thí sinh)

Tháng 5: Chủ nhật ngày 26/05/2024:

         + Ca sáng: 8h45 (tối đa 52 thí sinh)

         + Ca chiều: 14h15 (tối đa 50 thí sinh)

Tháng 6: Chủ nhật ngày 30/06/2024:

         + Ca sáng: 8h45 (tối đa 52 thí sinh)

         + Ca chiều: 14h15 (tối đa 50 thí sinh)

Tháng 7: Thứ bảy ngày 20/07/2024:

         + Ca sáng: 8h45 (tối đa 50 thí sinh)

         + Ca chiều: 14h15 (tối đa 50 thí sinh)

Tháng 8: Chủ nhật ngày 25/08/2024:

         + Ca sáng: 8h45 (tối đa 80 thí sinh)

         + Ca chiều: 14h15 (tối đa 50 thí sinh)

 

Địa điểm thi: IIG Việt Nam - chi nhánh TP.HCM: Tầng 1, Tháp 1, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

*Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thi chi tiết: https://cfl.hcmus.edu.vn/vi/huong-dan-thu-tuc-dang-ky-thi-toeic-nghe-doc