Liên hệ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ - Phường 4 - Quận 5 - TP.HCM

Điện thoại: (028) 3832 5211

E-mail: ttnn@hcmus.edu.vn

Fanpage Facebook: Centre for Foreign Languages HCMUS

Thời gian làm việc:

   - Thứ 2 - Thứ 6: buổi sáng: 8h -11h30; buổi chiều: 13h30 - 18h

   - Thứ 7: buổi sáng: 8h -11h30; buổi chiều: 13h30 - 17h