TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI THI B1 (THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC VIỆT NAM)

Tập huấn giảng dạy tiếng Anh và cách chấm bài thi B1 theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam là một sự kiện quan trọng đã diễn vào 25-26/8/2023 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Mục đích chính của buổi tập huấn này là cung cấp cho các giáo viên và người chấm thi hiểu rõ hơn về khung năng lực 6 bậc, giúp giảng viên có hiểu biết về phương pháp dạy và cách đánh giá bài thi B1; qua đó hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên, học viên trong quá trình ôn luyện đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định.

Một số hình ảnh về buổi tập huấn:

Có thể là hình ảnh về đang học và văn bản cho biết 'KHOA HỌCQUỐC THÀNH PHỐ ŐHO’ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA NHIÊN BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH VÀ CÁCH CHẤM BÀI THI THEO ĐỊNH HƯỚNG THI VSTEP BẬC 3-5 Minh ngày 25-26 tháng năm 023'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học và văn bản cho biết 'KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒCHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NHIÊN 1 ĐHQG-HCM TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI THI B1 (THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC CỦA VIỆT NAM) Hồ Ch'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và văn bản cho biết 'ĐAI HOO QUỐC GIA THÀNH PHỐ OC HÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ko. ĐHQG-HCM Bá»I DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH VÀ CÁCH CHẤM BÀI THI THEO ĐỊNH HƯỚNG THI VSTEP BẬC 3-5 Minh, ngày tháng năm năm2023 2023'