CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC CHUẨN NĂM 2024

CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC CHUẨN

NĂM 2024

1. Bài thi TOEIC là gì?

Bài thi TOEIC là bài kiểm tra chuẩn cho phép đánh giá và đo lường trình độ tiếng Anh của các ứng viên không phải người bản ngữ. Nội dung bài thi phản ánh chính xác năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp như trường học, nơi làm việc, cử nhân đi làm việc tại nước ngoài…

Tại Việt Nam, TOEIC đã và đang được sử dụng làm chuẩn đầu ra tại hơn 130 trường Đại học, Cao đẳng, hệ thống trường nghề và là tiêu chuẩn tuyển dụng và đánh giá tại gần 500 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.

Trong cấu trúc bài thi TOEIC, thí sinh sẽ được đánh giá khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh bao quanh lĩnh vực kinh doanh. Các kỹ năng này bao gồm đọc hiểu, nghe hiểu, ngữ pháp và từ vựng.

2. Cấu trúc đề thi TOEIC gồm những phần nào?

Bài thi TOEIC gồm 4 kỹ năng chính: Nghe (Listening) – Đọc (Reading), Nói (Speaking) – Viết (Writing), trong đó thí sinh được phép lựa chọn thi tách biệt tùy theo nhu cầu.

TOEIC Listening: Phần này đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của thí sinh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần trong thời gian 45 phút.

 • Photographs - Hình ảnh
 • Question-Response - Hỏi-Đáp
 • Short Conversations - Hội thoại ngắn
 • Short Talks - Bài nói ngắn

TOEIC Reading: Phần này đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút.

 • Incomplete Sentences - Câu chưa hoàn thiện
 • Text Completion - Hoàn thành văn bản
 • Reading Comprehension - Đọc hiểu

TOEIC Speaking: Phần này đánh giá khả năng nói bằng tiếng Anh của thí sinh trong các tình huống khác nhau.

 • Read Aloud - Đọc to
 • Describe a Picture - Mô tả một bức tranh
 • Respond to Questions - Trả lời các câu hỏi
 • Respond to questions using information provided - Trả lời câu hỏi với thông tin được cung cấp
 • Express an opinion - Bày tỏ ý kiến

TOEIC Writing: Phần này đánh giá khả năng viết bằng tiếng Anh của thí sinh trong các tình huống khác nhau.

 • Write a sentence based on a picture - Viết câu theo hình ảnh
 • Respond to a written request - Phản hồi yêu cầu văn bản
 • Write an opinion essay - Viết văn bản ý kiến

3. Hiệu lực của bài thi:

Phiếu điểm/Chứng chỉ TOEIC có giá trị hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày thi.