THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2023

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông báo số 2610/TB-ĐHQG ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc lịch nghỉ tết Âm lịch và các ngày lễ trong năm 2023;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo:

Ngày lễ Quốc khánh: nghỉ từ thứ Sáu, ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai, ngày 04/9/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ Lễ, 01 ngày nghỉ hàng tuần và 01 ngày nghỉ bù theo quy định.

Vui lòng nhấp link để xem chi tiết: 

https://drive.google.com/file/d/1Ez68gM9NjKwa0gEl-kqC_vZZS8YzX5_8/view?usp=sharing