KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

THÔNG BÁO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

(Kết quả dùng để xét cho sinh viên được tiếp tục đăng ký các học phần chuyên ngành

trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

chương trình đại trà từ khóa tuyển 2022 trở về sau)

Căn cứ theo Quyết định số 1625/QĐ-KHTN ngày 26/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường hoặc Trường ĐH KHTN) về việc tổ chức học ngoại ngữ, chuẩn ngoại ngữ trong quá trình học và chuẩn trình độ ngoại ngữ khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy chương trình đại trà tại Điều 6, sinh viên (SV) phải đạt chuẩn tiếng Anh trong quá trình học để được xét đăng ký và học các học phần chuyên ngành. Một trong các điều kiện được xét đăng ký học phần chuyên ngành là SV đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên trong kết quả kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường tổ chức;

Thực hiện công văn số 141/KHTN-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên ban hành về việc phối hợp tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ để xét cho sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà khóa tuyển 2022 được đăng ký và học các học phần chuyên ngành;

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo đến sinh viên trình độ đại học (hệ chính quy), chương trình đại trà từ khóa tuyển 2022 trở về sau về thời gian đăng ký thi, lịch thi và cấu trúc đề thi đánh giá năng lực xét vào học phần chuyên ngành như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI

 1. Đối tượng dự thi

Sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2022 trở về sau chưa hoàn tất 04 học phần Anh văn (Anh văn 1 – Anh văn 4) hoặc sinh viên chưa có chứng chỉ đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định.

 1.  Đăng ký thi
 1. Thời gian đăng ký dự thi:  Từ ngày 27/6/2024 đến hết ngày 12/7/2024.

Sau thời gian đăng ký dự thi, thí sinh đóng lệ phí thi tại phòng Kế hoạch – Tài chính (B.01), cơ sở Nguyễn Văn Cừ, dự kiến thời gian đóng lệ phí thi từ ngày 18/7/2024 đến ngày 26/7/2024.

 1. Hình thức đăng ký:
 • Đăng ký trực tiếp:

Địa điểm đăng ký: Tại văn phòng Trung Tâm Ngoại Ngữ trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

 • Đăng ký trực tuyến:

Sinh viên đăng ký theo đường link: https://forms.gle/BZtzWUKrUnS5x56k7

 1. Lệ phí thi: 400.000/thí sinh.
 2. Ngày thi: Dự kiến ngày 25/8/2024.
 3. Danh sách thi, phòng thi, giờ thi và các thông tin liên quan sẽ được thông báo chậm nhất vào ngày 19/8/2024 tại địa chỉ trang web Trường (www.hcmus.edu.vn) và Trung tâm (https://cfl.hcmus.edu.vn/vi). 

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

 1. Thời lượng làm bài
 • Phần 1: kỹ năng Đọc – Viết – Nghe: 120 phút, trong đó:

+ Đọc: 45 phút

+ Viết: 50 phút

+ Nghe: tối đa 25 phút

 • Phần 2: kỹ năng Nói: tối đa 10 phút, trong đó:

+ Chuẩn bị: 01 phút/sinh viên

+ Hỏi thi: 07 phút/sinh viên

 1. Hình thức thi
 • Kỹ năng Đọc-Nghe: thi trắc nghiệm
 • Kỹ năng Viết: thi tự luận
 • Kỹ năng Nói: thi vấn đáp trực tiếp
 1. Dạng thức đề thi và thang điểm: sử dụng thang điểm 160

Phần thi

Số câu

Điểm

Thời gian

(Phút)

Trọng tâm đánh giá

Part 1:  Reading

1. Vocabulary – Grammar

20

20

45’

- Sinh viên hiểu bài đọc ở cấp độ từ ngữ, nhóm từ, câu, phân đoạn và toàn bài.

- Sinh viên nắm được ý chính, các thông tin cụ thể, chi tiết; nắm bắt được thái độ, quan điểm và mục đích bài đọc.

2. Cloze

10

10

3. Reading passages

10

10

Tổng điểm Reading

40

40

Part 2:

Listening

1. Short conversations

10

20

25’

- Sinh viên có thể hiểu được các bài đối thoại, độc thoại trong các bổi cảnh khác nhau về các chủ đề cuộc sống hàng ngày.

2. Long conversation

05

10

3. Talk

05

10

Tổng điểm Listening

20

40

Part 3:

Writing

Writing an essay (200 words)

01

40

50’

- Sinh viên có thể sử dụng từ ngữ và cấu trúc linh hoạt để viết trình bày quan điểm cá nhân theo dạng thức bài luận.

Tổng điểm Writing

01

40

Part 4:

Speaking

1. Photo description

01

20

07’

- Sinh viên cho thấy có khả năng nhận diện, mô tả những sự việc, sự kiện cơ bản, đơn giản nhất.

- Sinh viên cho thấy có khả năng hiểu câu hỏi, trình bày được quan điểm của mình, và trả lời tương ứng.

2. Opinion and experience

(relevant questions)

01

20

Tổng điểm Speaking

02

40

TỔNG ĐIỂM

04 KỸ NĂNG

160

 1. Điểm đánh giá: Thí sinh đạt yêu cầu khi tổng điểm 04 kỹ năng đạt tối thiểu 80/160 điểm (trong đó không có điểm dưới 10 cho mỗi kỹ năng).

III. CÔNG BỐ KẾ QUẢ THI

 1. Dự kiến ngày 06/9/2024, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ công kế kết quả thi tại địa chỉ trang web: https://cfl.hcmus.edu.vn/vi
 2. Phúc tra/khiếu nại điểm: thời gian từ ngày 09/9/2024 đến ngày 13/9/2024.
 3. Sau ngày 16/9/2024 Trung tâm Ngoại ngữ sẽ chuyển kết quả về phòng Đào tạo xét cho sinh viên được đăng ký học phần chuyên ngành.

Lưu ý: Mọi thắc mắc các vấn đề liên quan đến kỳ thi, sinh viên liên hệ trực tiếp Trung tâm Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được để giải quyết, hoặc gọi điện thoại số (028) 3832 5211, 0932081615 (Ms. Ngọc) hoặc gửi qua địa chỉ email: ttnn@hcmus.edu.vn./.